Beyşehir.jpg 
                           BEYŞEHİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN GENEL DURUMU

Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü 01.08.1944 tarihinde Konya İşletme Müdürlüğünün tüm alanını kapsayacak şekilde Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. 1978 yılında Konya, 1982 yılında Isparta, 1992 yılında ise Konya Orman Bölge Müdürlüklerine bağlanmış olup, 1959 yılında 7 ay süreyle Orman Bölge Müdürlüğü olarak faaliyetlerinin sürdürmüştür. 1992 yılında beri Konya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

İşletme Müdürlüğüne bağlı Beyşehir, Kızıldağ, Kurucuova, Seydişehir, Yeşildağ, Derebucak, Üzümlü, Alacadağ, Hüyük Orman İşletme Şeflikleri ve Beyşehir Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği olmak üzere toplam 10 adet şefliği bulunmaktadır.

İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde; Konya İl’ine bağlı Beyşehir, Seydişehir, Hüyük ve Derebucak ilçeleri bulunmaktadır. İşletme Müdürlüğünün sorumluluk alanında 4 ilçe, 5 belde ve 94 köy olmak üzere toplam 103 yerleşim birimi bulunmaktadır. Bu yerleşim birimlerinden 13’ü  31.madde, 59’ u 32.madde kapsamındadır. 

PERSONEL DURUMU

İşletme Müdürlüğünün merkez kuruluşu,  İşletme Müdürü, 1 Adet İşletme Müdür Yardımcısı, 9 Adet Orman İşletme Şefliği, 1 Adet ATM (Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza) Şefliği, Döner Sermaye Saymanlığı, Özel Bütçe Mutemetliği,  Personel Servisi,  İşçi Sosyal İşler Servisi, Kadastro Mülkiyet Servisi, Dava Servisi ve Makine İkmal Servisinden oluşmaktadır. Teftişin yapıldığı dönemde, İşletme Müdürlüğünde 9 teknik elaman (1 İşletme Müdürü, 1 Müdür Yardımcısı, 4 İşletme Şefi, 2 teknisyen ve 1 tekniker) 1 avukat, 22 Orman Muhafaza Memuru ve 14 Memur olmak üzere memur kadrosunda toplam 49 personel ile 34 daimi/kadrolu İşçi ve 45 geçici/mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 79 işçi bulunmaktadır.


ORMAN DURUMU

Beyşehir Orman İşletmesinin genel alanı 386.680,3 ha olup, bu alanın 95.646,40 hektarı Normal Kapalı Orman, 82.998,40 hektarı Boşluklu Kapalı orman olmak üzere toplam 178.644,80 hektarlık kısmı orman alanıdır. Geri kalan 208.035,5 hektar ise açıklık, ormansız alandır. BEYSEHIR.jpg