Ekler
  
  
Metin
  
Yapılan teknik ormancılık çalışmalarıyla, ülkemizin orman alanı 1972 yılında 20,2 milyon hektar iken, 2004 yılında 21,1 milyon hektar, 2012 yılı sonu itibariyle de 21,7 milyon hektara ulaşmıştır.